Omsorgsgrupperna

I en församling är det mycket som ska fungera, både praktiska saker och sådant som rör relationer och det personliga;

Omsorgen om varandra;

Omsorgen om våra gudstjänster och andra samlingar;

Omsorgen om vår kyrkobyggnad och dess skötsel.

Församlingen har fördelat ansvaret i fyra grupper – Omsorgsgrupper. Dessa får under en period av tre veckor ansvar för sådant som planering och medverkan i gudstjänster, servering (kyrkkaffe) samt städning och skötsel av kyrkan inne och ute.

Utöver dessa ansvarsperioder vill omsorgsgrupperna också fungera som en mindre gemenskap med tillfällen till samtal, ömsesidig hjälp och stöd och gemenskap i bibelstudium och bön.

Varje medlem i församlingen finns med i en omsorgsgrupp.