Lektion 8


Vår far /  Our Father
___________________________________________
* Matt 6:9-15  =  Luk 11:1-4
___________________________________________
 
Vår far, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen
Ge oss idag det bröd vi behöver
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss
Och utsätt oss inte för prövning,   …not into temptation,
utan rädda oss från det onda.              but deliver us from evil
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet • Amen               
 

 (Nästan)  allt vi ber ”vår far” om i denna bön
  har han lovat att ge oss                   J

 
πειρασμος = frestelse / test / prövning •  temptation / test / trial
 
Matt 4:1-11 Jesus frestades av Djävulen       Jesus was tempted
Jak 1:13-14 ”Gud frestar ingen”
Jak 1:2 ”Var lyckliga när ni prövas … det ger uthållighet
1 Kor 10:13  Inga övermänskliga prövningar    ”only common”
                    * * *
Jesus har redan räddat oss från det onda – ”Det är fullbordat”

Rom 8:38-39   Inget kan skilja oss från Guds kärlek 
1 John 4:7-10   Gud är kärlek     God is love   
Joh 8:44 Djävulen är mördare och ”lögnens far Devil=Slanderer
1 Joh 4:1-4 Falska profeter … förnekar Jesus          False prophets
2 Kor 11:14 Satan själv uppträder som ljusets ängel
Mark 8:31-33 Jesus till Petrus: ‘Get back Satan’
 
Genesis 1 Mos 1:31 Gud såg att allt var gott  The world was good
1 Joh 5:19 Världen ligger i den Ondes våld
”We are of God, and the whole world lies in the power of the Evil”
 
Joh 16:33 Jesus: Jag har övervunnit världen ”I have overcome”
Rom 7:19-20 Det onda som jag inte vill
Rom 12:21 Låt dig inte besegras av det onda utan …
 

?    Är vi goda eller onda –  innerst inne
            Are we good or evil – at heart              ?

 
 Jesus Walked This Lonesome Valley

  Trad / Ingemar Olsson                                 
                                                   Psalm 23:4
 
Jesus walked this lonesome valley
He had to walk it by himself
Oh, nobody else could walk it for him
He had to walk it by himself
 
I read in the Bible about the Lord
How he healed the sick and he helped the poor
He showed his love in every cause
Even when hung upon a wooden cross
Jesus walked …
 
Now, Jesus was God, but also a man
Who had to finish what he began
And though he was tired, afraid and ill
He just had to do his father’s will
Jesus walked …
 
Now, God has a plan for you and me
Containing both richness and poverty
To take it or leave it, we have to choose
See what we gain and see what we lose
We’ve got to walk …
 
So as you’re going, be sure to know
That Jesus walks with you where you go
And doing the walking on your own
You may be lonely, but never alone
You’ve got to walk …
 

 !     Jesus saved the world 2000 years ago.
                Then why isn’t it perfect                  ?
 

 
We shall overcome             Joh 16:33
Tindley, Seeger a.o.
 
We shall overcome, we shall overcome
We shall overcome some day
Oh, deep in my heart I do believe
That we shall overcome some day
 
We’ll walk hand in hand …
We shall all be free …
We are not afraid … today
 
Biografi

Ingemar Olsson
 
Han var född i en krubba
och han dog på ett kors
Han levde sitt liv i kärlek till oss
Han visste sin uppgift och han visste sin makt
Han sa sånt som ingen förut hade sagt
 
Hans ord var hans egna, men ändå från Gud
Han invände mycket mot mänskliga bud
Av dom religiösa fick han ofta kritik
Hans hela person var fullkomligt unik
 
Han kallades Jesus, men också Guds Son
Himlen var platsen som han kommit ifrån
Han var mycket mera än en väldig profet
Han kom för att rädda en hel mänsklighet
 
Han dog på ett kors, men han uppstod igen
För två tusen år sen, och han lever än
Han ger av sin Ande åt den som vill ha
Han lever i människor som svarar ja

                 
          © little beat music           www.ingemarolsson