Lektion 7


Vår far /  Our Father
___________________________________________
* Matt 6:9-15  =  Luk 11:1-4
___________________________________________
 
Vår far, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen
Ge oss idag det bröd vi behöver
Och förlåt oss våra skulder,    forgive us our debts
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet
Amen
 
”Våra skulder” = Vi bekänner att vi är skyldiga
”Our debts” = We confess that we are guilty
Joh 8:7  ”Den som är utan synd … kasta första stenen”
 
Matt 6:14-15   ”om ni förlåter …”   ”… if you forgive”
 
   Hämnd – Revenge    •    Heder - Honour
                        * * *
Sydafrika: Sannings- och försoningskommision
The South African Truth and Reconciliation Commission !
 
Matt 18:21-22  Hur många gånger ska jag förlåta? … 7?
                          How many times shall I forgive? … 7?
Matt 5:38-45 Öga för öga – An eye for an eye
Jesus: Vänd andra kinden till” I say: Turn the other cheek”
 
Finns oförlåtlig synd?  Ja, sånt man inte ångrar
Without repentance no forgiveness
Luk 23:34 ”Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör”
 

    ?                            Förlåter Gud allt    
                         Does God forgive everything   ?

 

?                  Kan man (du) förlåta vad som helst 
                         Can you forgive everything      ?

 
 
Jag bekänner                 Ps. 32:1-5


Ingemar Olsson
 
Jag bekänner alla mina synder
Ingenting är dolt för dig
Allt jag har gjort
i smått och i stort
och jag ber dig förlåta mig
 
Älskad                          1 Joh 1:5-9


Ingemar Olsson
 
Du är älskad av Gud, som har hört vad du ber
Dina synder är borta och finns inte mer
Du har bekänt, Gud har hört och förstått
Dina synder är borta för gott
 
Älskad av Gud, Du får leva ditt liv en gång till
Älskad av Gud, Du får ge av dej själv som du vill
Kärleken vann När han oskyldig offrade sej
Synden försvann.  Här är brödet och vinet för dej
________________________________________________
 
Je confesse        Psalmes 32:1-5
Ingemar Olsson
 
Je confesse toutes mes fautes
Devant Toi rien n’est caché
(Pour) ce que j’ai fait, ce que j’aurais dû faire
Je te prie de me pardonner
 
Pardonne                    1 Jean 1:5-9
Ingemar Olsson
 
Tu es aimé de Dieu  Et il t’a répondu
Tes péchés sont effacés  Ils n’existent plus
Tu lui as parlé   Ton Dieu t’a entendu    
Et tes fautes n’existeront plus
 
Aimé de Dieu,  Tu peux vivre ta vie à nouveau
Aimé de Dieu,  Donner le meilleur, aller plus haut
L’amour est Roi, Depuis que Jésus s’est sacrifié
Approche toi,  Du pain et du vin à partager
 
 
I Confess              Psalms 32:1-5
Ingemar Olsson
 
I have sinned and this is my confession
Everything is known to you
Wrongs that are mine
Time after time
And I beg you forgive me do
 
Forgiven                 1 Joh 1:5-9
Ingemar Olsson
 
You are loved by somebody
who knows you so well
One who already knows
What you’re trying to tell
You have confessed and it’s time to move on
‘Cause your sins are forgiven and gone


Forgiven by God
And a love that will never condemn
Forgiven by God
And a merciful grace without end
Nothing to fear
When he died at the cross for us all
Sin disappeared
There is hope for us all within call

 

 
 
     © little beat music
 
     www.ingemarolsson.se