Lektion 6


Vår far /  Our Father
___________________________________________
* Matt 6:9-15  =  Luk 11:1-4
___________________________________________
 
Vår far,
du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen
Ge oss idag det bröd vi behöver
Give us today our daily bread
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran i evighet
Amen
 
John 6:8-13   Mat åt 5000   5 bread + 2 fish for 5000
2 Mos (Exodus) 16 Bröd i öknen  v.18 ”vad de behövde”
Joh 6:48-51 Jesus: ”Jag är livets bröd” ”I’m the bread of life”
1 Kor 10: 16-17 ”Brödet som vi bryter ger oss gemenskap”
                            The bread that we break … fellowship
Pred (Ecclesiastes) 11:1 ”Sänd ditt bröd över vattnet …”
Luk 12:15-21…en rik man, a rich man, större lador…died
Matt 6:33 ”Sök först Guds rike … more will be added
Apg (Acts) 2:41-47 De troende …”hade allting gemensamt”
                                 The believers shared everything
 
• Lagom = just right, just enough, sufficient
• Omslagspunkten = The turning point
• Livskvalité = Quality of life
 

    ?     Varför är så många rika människor olyckliga    
            Why are so many rich people unhappy  ?

 

   ?    Hur mycket är lagom       
         How much is enough (sufficient)          ?

DELA VÅRAT BRÖD

Ingemar Olsson
 
Jordens ätbara kaka
Borde delas på ett rättare sätt
Så att alla fick smaka
Och att varje bror och syster
kunde äta sig mätt
Den räcker åt alla
Därför borde ingen lida nån nöd
Men då vill det till att du och jag vill
Dela vårat bröd
 
DELA MED DEJ

Ingemar Olsson
 
Allting som man gör när man är liten
Kanske inte alltid är så bra
Då tar man för sej utav största biten
Kommer du ihåg vad Pappa sa?
 
Dela med dej, dela med dej
Dela med dej utav allting som du har
Dela med dej, dela med dej
Det är enda sättet att ha allting kvar
 
Tycker du det är svårt att dela med dej
Håller du i allting väldigt hårt
Tänk då på vad Pappa har att ge dej
Pappa äger allt och allt är vårt
Dela med dej …
 
Våran Pappa brukar bara slösa
Allting som han äger ger han bort
Vi bör vara lika generösa
Dela ut åt alla vad vi fått
Dela med dej …
 
PARTAGER
Ingemar Olsson  /  Français Olivier Brunel
 
Notre terre est un gâteau
Qu’il nous faut plus justement partager
Que tout le monde y goûte
Que chacun de nos frères et sœurs
Puisse à sa faim manger
Il y en a pour tous
Personne ne devrait donc jamais en manquer
Ca dépend de nous, mais nous saurons nous
Vraiment partager ?
 
THIS ONE BREAD
Ingemar Olsson
 
This one bread has been broken
Everybody has a right to a piece
So much more than a token
We are brothers, we are sisters
Everybody agrees
To share it together
Everybody has a right to be fed
And all it will take is just that we break
and share it - this one bread
 
NO NEED TO WORRY

Ingemar Olsson
 
No need to worry - Angels taking care of you
No need to worry, No, no no
No need to worry - Angels gonna see you through
No need to worry, No, no no
 
INGA BEKYMMER

Ingemar Olsson
 
Inga bekymmer - Änglarna tar hand om dej
Inga bekymmer, Nej, nej, nej
Inga bekymmer - Känn inga band om dej
Inga bekymmer, Nej, nej, nej
 
 
     © little beat music
            www.ingemarolsson.se