Lektion 5

Vår far / Our Father

_________________________________________

* Matt 6:9-15 = Luk 11:1-4

_________________________________________

 

Vår fader,

du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske,    Your will be done

på jorden så som i himlen

Ge oss idag det bröd vi behöver

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket,

din är makten och äran i evighet

Amen

 

Jes. 58:6-7 ”Detta är den fasta jag vill se: ..befria…dela” (Shalom)

Joh. 13:34-35 ”Ett nytt bud ger jag er: ni ska älska varandra”

Love one another

Luk. 22:42-43 Jesus i Getsemane: ”Låt din vilja ske, inte min”

Fil 4:6 ”… låt honom få veta alla era önskningar”

Rom 7:19–20 ”Det goda som jag vill, det gör jag inte”

1 Tim 2:4 Gud vill att alla människor ska bli räddade

Apg 1:23-26 Två förslag. Mattias vald gm bön + lottdragning

Apg 5:29 ”Man måste lyda Gud mer än människor”

 

Hur vet man vad Gud vill?

• Bibel

• Bön

• Samtal med andra

• Samvete / inre känsla Sen: Välj och handla!

 

How do you find God’s will?

• Bible

• Prayer

• Talk with others

• Conscience / inner feeling Then: Choose and act!

 

SHALOM – DET ÄR FRED

Ingemar Olsson

 

Att våga visa vad man känner 1 Joh 1:5-10

Även om glorian åker lätt på sned

Och inte dölja det som bränner

Det är fred, det är fred

 

//: Shalom, shalom Matt 5:38-48

Det är fred om vi vill. Shalom :// Jes 9:6-7

 

Att inte ta allting för givet

Och låta underverken ske i fred Ords 30:18-19

och ha respekt för själva livet

Det är fred, det är fred. Shalom …

 

Att alla röster väger lika Gal 3:28

Den som är liten får bestämma med I Kor 1:27

Och ingen tvingas till att vika Jes 42:1-3

Det är fred, det är fred. Shalom …

 

När aggressionen börjar tystna Ps 46:9-12

Konfrontationerna har tonat ner

Och vi har vågat börja lyssna

Det är fred, det är fred. Shalom …

 

SHALOM

Ingemar Olsson / Française: Olivier Brunel

 

Laisser paraître ce que tu sens 1 Jean 1:5-10

Mêm’ si ton image devait changer

Et ne plus cacher tes sentiments

Etre en paix , être en paix

 

//: Shalom , shalom Math 5:38-48

Cette paix ne tient qu’à nous, Shalom ://

 

Poser des questions aux évidences

Laisser les miracles nous déborder

Respecter la vie, elle danse

Etre en paix, être en paix.

Shalom …

 

A chacun donner la même place

Au plus petit le droit de décider

Ne plus vouloir que l’autre s’efface

Etre en paix, être en paix. Shalom …

 

Quand les attaques ont fait silence

Quand les disputes se sont arrêtées

Nous écouter nous donne une chance

D’être en paix, d’être en paix. Shalom …

 

SHALOM

Ingemar Olsson

 

When you’ve the courage to be open 1 Joh 1:5-10

So that everybody knows and sees

Your inner worries and emotions

There is peace, there is peace

 

//: Shalom, shalom Matt 5:38-48

If you want it, there it is. Shalom ://

 

When you don’t take everything for granted

And see the wonders of the birds

and bees And show respect for what God has planted

There is peace, there is peace. Shalom …

 

When you have open ears to listen

And every voice is taken seriously I Cor 1:27

And no ideas are put in prison \ Gal 3:28

There is peace, there is peace. Shalom …

 

When everybody shares

the one same table Acts 2:43-47

Nobody begging on bended knees

And when we break the bread together

There is peace, there is peace. Shalom …

 

© little beat music

www.ingemarolsson.se