Lektion 4

 
Vår far /  Our Father
_________________________________________
* Matt 6:9-15  =  Luk 11:1-4
_________________________________________
 
Vår fader,
du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma.
Your Kingdom come
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen
Ge oss idag det bröd vi behöver
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran i evighet
Amen
 
Jes 9:6-7 Freden utan ände … = Luk 1:32-33         Peace
Jes 11:6-7 ”vargen bor med lammet”        Wolf and lamb
Upp 21:1-4 ”En ny himmel och en ny jord”  A new earth
Luk 17:20-21  ”Guds rike är inom er”          ”Within you”
Matt 6:33 ”Sök först Guds rike”
Matt 21:31 ”Tullindrivare o. horor ska före er i Guds rike”
        Tax collectors and whores
          will enter the Kingdom
Mark 1:15 Guds rike är nära                      
Luk 10:11 Guds rike är nära                        Receive
Mark 10:15 ”Ta emot Guds rike som ett barn”  as a child
Luk 22:30 ”Tänk på mig när du kommer med ditt rike”
Joh 3:5 ” … född av vatten och ande komma in i G rike
Joh 18:36 ”Mitt rike är inte av denna världen”
     My Kingdom is not of this world”
 
 
SHALOM – DET ÄR FRED

Ingemar Olsson
 
Att våga visa vad man känner         1 Joh 1:5-10
Även om glorian åker lätt på sned
Och inte dölja det som bränner
Det är fred, det är fred
 
//: Shalom, shalom                   Matt 5:38-48
Det är fred om vi vill. Shalom :// Jes 9:6-7
 
Att inte ta allting för givet
Och låta underverken ske i fred    Ords 30:18-19
och ha respekt för själva livet
Det är fred, det är fred
Shalom …
 
Att alla röster väger lika                          Gal 3:28
Den som är liten får bestämma med   I Kor 1:27
Och ingen tvingas till att vika             Jes 42:1-3
Det är fred, det är fred
Shalom …
 
När aggressionen börjar tystna          Ps 46:9-12
Konfrontationerna har tonat ner
Och vi har vågat börja lyssna
Det är fred, det är fred
Shalom …
 
© little beat music
 
SHALOM

Ingemar Olsson
 
When you’ve the courage to be open  1 Joh 1:5-10
So that everybody knows and sees
Your inner worries and emotions
There is peace, there is peace
 
//: Shalom, shalom                    Matt 5:38-48
If you want it, there it is. Shalom ://
 
When you don’t take everything for granted
And see the wonders of the birds and bees
And show respect for what God has planted
There is peace, there is peace
Shalom …
 
When you have open ears to listen
And every voice is taken seriously   I Kor 1:27
And no ideas are put in prison          \ Gal 3:28
There is peace, there is peace
Shalom …
 
When everybody shares
the one same table                     Apg 2:43-47
Nobody begging on bended knees
And when we break the bread together
There is peace, there is peace
Shalom …
 
 
     © little beat music