Lektion 3

Vår far / Our Father

_________________________________________

* Matt 6:9-15 = Luk 11:1-4

_________________________________________

Vår fader, Du som är i himlen      … in Heaven

Låt ditt namn bli helgat                 … holy

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske,

på jorden så som i himlen

Ge oss idag det bröd vi behöver

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket,

din är makten och äran i evighet

Amen

 

Luk 17:20-21 Guds rike inom er Heaven is within you

Jes 6:3 & Upp 4:8 ”Helig, helig, helig” Holy, holy

GT Namnet JHV för heligt för att uttalas.

”De heliga” är äv. gudarna (änglarna), Israel

NT: Jesus helig Luk 1:35 Jesus is holy

John 14:26 ”Hjälparen, den heliga anden” Holy Spirit

Helig = gudomlig, okränkbar / avskild, ren

 

Holy, inviolable, invaluable

 

Rom 1:2 ” …de heliga skrifterna” The Holy Scripture

1 Kor 1:2 1 Kor 1:2 ”dem som kallats att vara heliga”

2 Kor 1:1 ”… till alla heliga” ”To all holy”

Ef 1:1 ”… till de heliga” ”the holy”

Fil 1:1”… till alla de heliga”

Kol 1:2 ”…till de heliga”

Hebr 3:1 ”Bröder, ni heliga” ”You holy brothers”

1 Petr 1:2 ” … utvalda … helgade Chosen … holy

 

Helig, helig, helig

Ingemar Olsson

Helig helig helig, hela världens Gud

Du som ger oss livet, Du är helig

Helig helig helig, Du som sänt din Son

Lever mitt ibland oss, Du är helig

Helig helig helig, Du som dömer rätt

Skapar fred och frihet, Du är helig

Helig helig helig, Du som älskar oss

Nådig och barmhärtig, Du är helig

Helig helig helig, hela världens Gud

Du som ger oss livet, Du är helig

 

Holy, Holy, Holy

Ingemar Olsson

Holy, holy, holy, mighty living God

Giver and Sustainer, you are holy

Holy, holy, holy, you who sent your Son

Living here among us, you are holy

Holy, holy, holy, Helper for us all

Bringing peace and freedom, you are holy

Holy, holy, holy, giving us your love

Merciful and gracious, you are holy

Holy, holy, holy, mighty living God

Giver and Sustainer, you are holy

© little beat music

 

Du vet väl om att du är värdefull

Ingemar Olsson

Du vet väl om att du är värdefull

Att du är viktig här och nu

Att du är älskad för din egen skull

För ingen annan är som du

Det finns alltför många som vill tala om

Att du bör vara si och så

Gud Fader själv, han accepterar dej ändå

Och det kan du lita på

Du vet väl om att du är värdefull

Att du är viktig här och nu

Att du är älskad för din egen skull

För ingen annan är som du

Du passar in i själva skapelsen

Det finns en uppgift just för dej

Men du är fri att göra vad du vill med den

Säga ja eller nej

Du vet väl om att du är värdefull

Att du är viktig här och nu

Att du är älskad för din egen skull

För ingen annan är som du

© little beat music

www.ingemarolsson.se