Lektion 2

Vår far / Our Father

_________________________________________

* Matt 6:9-15 = Luk 11:1-4

_________________________________________

 

Jesus sa: "Så skall ni be:

Vår fader , du som är i himlen. Our Father

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen

Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer

(= Ge oss idag det bröd vi behöver)

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

( + Ditt är riket, din är makten och äran i evighet, Amen))

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser

skall er himmelske fader också förlåta er.

Men om ni inte förlåter människorna

skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.

 

" Vår far i himlen - Father in Heaven - Notre père

We Believe – Tala om för hela stan

 

Luk 15:11-24 ”Den förlorade sonen” ”The prodigal son”

 

We Believe

Ingemar Olsson

 

 

We believe in Almighty Father

We believe in His only Son

We believe in the Holy Spirit

We believe that we all are one

 

Here we are together in the universe

Here we are for better and for worse

Like a mighty river, that is running to the sea

There’s such a power when we all agree

We belong together

 

We believe …

 

Africa and Asia and America

Europe and Australia as one

Black and brown and yellow

Red and white we stand

Hand in hand until the war of love is won

We belong together

 

We believe …

 

We were all created equal from the start

Only he who lies can say we’re not

Walls may separate us

and keep us far apart

Yet we feel united in our hearts

We belong together

 

We believe …

 

© little beat music

 

Tala om för hela stan

Ingemar Olsson

 

Tänk att vi äntligen hittat varandra,

ensamheten är slut

Låt oss berätta för alla dom andra.

Kom så sticker vi ut

Lugna er lite, jag tror att vi hinner

Kan inte vänta, knutarna brinner

Tiden är inne, kom låt oss gå

Haka på, haka på

 

Tala om för hela stan

Alla kan bli Pappas barn

Bli en enda stor familj

Alla vi som bara vill

 

Men ifall ingen tror vad vi säger

och bara struntar i oss

Kallar oss knasiga grabbar och tjejer,

då känns det kymigt förstås

Lugna er lite, jag tror att det kvittar

Om vi är glada kanske det smittar

Färdiga uppgifter väntar på oss

Kasta loss, kasta loss

 

Tala om för hela stan …

 

Hela familjen går ut med nyheten a

tt alla får vara med

Alla ska verkligen få möjligheten

att veta om hur det är

Men är inte våra resurser för knappa?

Allting är möjligt, lita på Pappa!

Segern är våran, det har vi på känn

Kom igen, kom igen

 

Tala om för hela stan …

 

© little beat music

 

www.ingemarolsson.se