Lektion 1

Bön / Prayer

Luk 18:1-8 Envis änka ber domare om rättvisa             Stubborn widow

Luk 18:10 Farisén och tullindrivaren             Two different attitudes

1 Mos 18:26-32 Abraham ber för Sodom    • Abraham prays for Sodom City

Ef 3:14-21 Paulus ber till Fadern                • Paul prays to The Father

_______________________

Naturkatastrofer, trafikolyckor, dödsfall, sjukdomar … alla är SÅRBARA Catastrophes make us VULNERABLE, more ready to pray

1 Tess 5:17 Bed ständigt / Pray constantly, all the time

Ge inte upp. Fortsätt be. Tro på rättvisan (domaren) Don’t give up

Tro på generositet … nåd God is merciful … grace

Abraham - 10 rättfärdiga?! 10 righteous Rom 3:23 All have sinned

Skrik mot en värld som är orättvis. Domens dag = rättvisa. Judgement=justice

Nattvard. Bröd och vin = rättvisa The Holy Communion

Jordens ätbara kaka. Den räcker åt alla. This One Bread

Hur ska vi be? How shall we pray?

Matt 6:9-13  Luk 11:1-13 Vår Fader Father in Heaven

Vända mot Jerusalem / Mecka ? Turned towards Jerusalem / Mecka ?

Med lyfta händer, med många ord, ”fritt”, skrivna böner

With lifted hands? Many words? Written prayers?

The ONLY thing that matters:   ! Honestly & humbly !

Joh 4:19-26 Samariska kvinnan: på detta berg? Jesus: ”I ande och sanning”

Luk 18:10 Fariséen och publikanen: Ärligt ”Have mercy on me” ”Sad, Disappointed and Angry” Muslimer i Rosengård: ”Man ska inte tvivla”

Orden som inte räcker - Tända ljus When words aren’t enough: Lit a candle

Fasta och bön: Detta är den fasta jag vill se: … Jes 58

Jes 58The right kind of fasting

Jes 1:13-17 … jag tål inte falskhet och fest.  Be honest!

Jag hatar era högtider och nymånadsfester … när ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er! Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt. Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren.

The pharisee and the publican

Mark 14: 32-36 Jesus själv fick uppleva hur det känns att få sin egen önskan avslagen. Han bad i Getsemane att han skulle få slippa döden på korset. Men vi vet hur det gick. Att bön innerst inne inte handlar om att få sina egna önskningar uppfyllda (eller avslagna) tycker jag verkar klart.

Augustinus:

”Att bedja är ej endast att begära att själviskt ropa ”Giv mig Herre, giv!” Att bedja är att komma Gud så nära att han blir livet i mitt eget liv”

Bön… mitt innersta jag              Prayer… the true me

Gal 2:20 Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig Christ lives in me