Ängebykyrkans församling Hemvägen 732 71 Fellingsbro
LOPPISBUTIK : VÅR LOPPISBUTIK ÄR OPPEN LÖRDAGAR KL 10-13

Om oss

Ängebykyrkan är en kristen församling som är ansluten till två samfund: Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan. 
Ängebykyrkan bildades år 1995 genom en sammanslagning av Fellingsbro Baptistförsamling och Fellingsbro Missionsförsamling. Församlingens kyrka ligger i korsningen mellan Hemvägen och Körvägen i Fellingsbro.